さいたま市水位情報システム更新メニュー
Lưu ý khi sử dụng
Bảng chú giải
Liên hệ
Liên kết
Giới thiệu màn hình hiển thị
Phiên bản PC
Trang đầu
Ngôn ngữ
日本語
English
한글
中文
Tiếng Việt

Khi bạn nhấp vào tên quận, các điểm quan sát trong quận sẽ được hiển thị.

 Máy đo mực nước
 Camera giám sát
 Máy đo mực nước・Camera giám sát
Thời gian thường
Cẩn thận với mực nước Thặng dư
Cảnh báo mực nước Thặng dư
Gián đoạn, dữ liệu sai

  Quận Nishi
  Quận Kita
  Quận Omiya
  Quận Minuma
  Quận Chuo
  Quận sakura
  Quận Urawa
  Quận Minami
  Quận Midori
  Quận Iwatsuki

【để ý】
2023/04/06 (thứ năm) Vị trí mới được thêm vào.(Sông Aburamen (trạm thoát nước))